Deze opleiding staat gepland voor 2021

De opleiding richt zich o.a. op de kwaliteit van riet (proeven doen en meten), de URL 4004, constructies en bouwfysica, brandgevaarlijke activiteiten en het oefenen van speciale technieken, zoals toepassing van riet bij molenrompen.


Perspectief

De deelcertificaten voor de beide onderdelen geven recht op het NCE-branchediploma Erfgoed Rietdekken.


Monumentale kennis

In de opleiding Erfgoed Rietdekken wisselen theorie en praktijk elkaar af. In de theorielessen komen onderwerpen aan bod zoals introductie historische bouwtechnieken, bouwgeschiedenis en bouwsporen, maar ook vakken als organisatie bouwproces, ERM-uitvoeringsrichtlijnen, voorbereidende werkzaamheden en samenwerking met andere vakdisciplines. De praktijklessen gaan over gebint- en kapconstructies, kwaliteit van riet, URL 4004 Rietbedekking, bijzondere vormen van rietdekken, conservering en houderhoud. In de lessen worden zaken behandeld, die afwijken van de nieuwbouw. Gebaseerd op de URL4004 Riet (daken – wanden – molens) leer je speciale technieken en historische details. De lessen bestaan uit korte introducties, waarna je verwerkingsopdrachten maakt en oefent met specifieke vaardigheden.